RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudhsm 1.51.0

Official AWS Ruby gem for Amazon CloudHSM (CloudHSM). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 1.51.0 - January 26, 2024 (32.0 KB)
  2. 1.50.0 - November 28, 2023 (28.5 KB)
  3. 1.49.0 - November 22, 2023 (28.5 KB)
  4. 1.48.0 - September 27, 2023 (28.5 KB)
  5. 1.47.0 - August 31, 2023 (28.5 KB)
顯示所有版本(共 64)

Runtime 相依性套件 (2):

aws-sdk-core ~> 3, >= 3.191.0
aws-sigv4 ~> 1.1

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

3f35312edd5d654636d6ac5c3fbb42dcc490076cb9e65bdcd16dd5ab45bf1590

總下載次數 69,476,841

這個版本 332,913

License:

Apache-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.5

相關連結: