RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudwatchrum 1.20.0

Official AWS Ruby gem for CloudWatch RUM. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 1.20.0 - February 23, 2024 (41.5 KB)
  2. 1.19.0 - January 26, 2024 (40.5 KB)
  3. 1.18.0 - November 28, 2023 (37.0 KB)
  4. 1.17.0 - November 22, 2023 (37.0 KB)
  5. 1.16.0 - September 27, 2023 (37.0 KB)
顯示所有版本(共 21)

Runtime 相依性套件 (2):

aws-sdk-core ~> 3, >= 3.191.0
aws-sigv4 ~> 1.1

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

d810b8e3dfa731b6bfdbabd3312ebd4d7a3f7f985a8c4765e99bb5bcf79d3459

總下載次數 12,975,034

這個版本 184,913

License:

Apache-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.5

相關連結: