RubyGems Navigation menu

aws-sdk-dax 1.23.0

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.54.0 - June 05, 2024 (41.5 KB)
  2. 1.53.0 - May 13, 2024 (41.5 KB)
  3. 1.52.0 - April 25, 2024 (41.5 KB)
  4. 1.51.0 - January 26, 2024 (41.0 KB)
  5. 1.50.0 - November 28, 2023 (37.0 KB)
  6. 1.23.0 - June 10, 2020 (29.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 63 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 70,009,586

这个版本 37,020

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: