RubyGems Navigation menu

aws-sdk-xray 1.63.0

Official AWS Ruby gem for AWS X-Ray. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.63.0 - January 26, 2024 (59.5 KB)
  2. 1.62.0 - November 28, 2023 (53.5 KB)
  3. 1.61.0 - November 22, 2023 (53.5 KB)
  4. 1.60.0 - October 16, 2023 (53.5 KB)
  5. 1.59.0 - September 27, 2023 (53.0 KB)
显示所有版本 (共 75 个)

Runtime 依赖 (2):

aws-sdk-core ~> 3, >= 3.191.0
aws-sigv4 ~> 1.1

业主:

推送:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 校验和:

63a5efeb06fb8efaa910843c4cfc5b35a883dbb34945f09b5166728fa6c76165

下载总量 72,377,329

这个版本 353,332

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5

链接: