RubyGems Navigation menu

bundler 0.8.0

An easy way to vendor gem dependencies

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 2.5.9 - April 12, 2024 (421.0 KB)
  2. 2.5.8 - April 11, 2024 (421.0 KB)
  3. 2.5.7 - March 22, 2024 (420.5 KB)
  4. 2.5.6 - February 06, 2024 (420.0 KB)
  5. 2.5.5 - January 18, 2024 (419.5 KB)
  6. 0.8.0 - January 05, 2010 (23.0 KB)
显示所有版本 (共 390 个)

业主:

作者:

  • Yehuda Katz, Carl Lerche

SHA 256 校验和:

6c36833c591f45710008280e80c4ce02c372b9828fac32bcc74e71ae393e00ff

下载总量 2,064,016,236

这个版本 7,210

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.5

链接: