RubyGems Navigation menu

bundler 1.0.6

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.5.15 - July 09, 2024 (425.0 KB)
  2. 2.5.14 - June 21, 2024 (424.0 KB)
  3. 2.5.13 - June 14, 2024 (424.0 KB)
  4. 2.5.12 - June 13, 2024 (423.5 KB)
  5. 2.5.11 - May 28, 2024 (422.5 KB)
  6. 1.0.6 - November 16, 2010 (155.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 396 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Carl Lerche, Yehuda Katz, André Arko

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 2,193,974,402

这个版本 8,653

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: