RubyGems Navigation menu

chupa-text 1.2.8

ChupaText is an extensible text extractor. You can plug your custom text extractor in ChupaText. You can write your plugin by Ruby.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.3.3 - February 01, 2022 (212.5 KB)
  2. 1.3.2 - May 01, 2020 (212.5 KB)
  3. 1.3.1 - June 18, 2019 (212.0 KB)
  4. 1.3.0 - June 14, 2019 (212.0 KB)
  5. 1.2.9 - June 13, 2019 (212.0 KB)
  6. 1.2.8 - June 13, 2019 (211.5 KB)
显示所有版本 (共 34 个)

Runtime 依赖 (2):

archive-zip >= 0.12.0
csv >= 3.0.4

Development 依赖 (6):

bundler >= 0
nokogiri >= 0
packnga >= 0
rake >= 0
redcarpet >= 0
test-unit >= 0

业主:

作者:

  • Kouhei Sutou

SHA 256 校验和:

b1e444f5a419345f1752472915bfee3e0332e1ba1df5827e0326afa08f0e5c84

下载总量 99,546

这个版本 1,956

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: