RubyGems Navigation menu

chupa-text 1.3.3

ChupaText is an extensible text extractor. You can plug your custom text extractor in ChupaText. You can write your plugin by Ruby.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 1.3.3 - February 01, 2022 (212.5 KB)
  2. 1.3.2 - May 01, 2020 (212.5 KB)
  3. 1.3.1 - June 18, 2019 (212.0 KB)
  4. 1.3.0 - June 14, 2019 (212.0 KB)
  5. 1.2.9 - June 13, 2019 (212.0 KB)
顯示所有版本(共 34)

Runtime 相依性套件 (3):

archive-zip >= 0.12.0
csv >= 3.0.4
rexml >= 0

Development 相依性套件 (6):

bundler >= 0
kramdown >= 0
nokogiri >= 0
packnga >= 0
rake >= 0
test-unit >= 0

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • Sutou Kouhei

SHA 256 checksum:

67c05ca687cb8aa07337297e2154566a01612936fb5994b3374123b031cb1055

總下載次數 94,110

這個版本 15,452

License:

LGPL-2.1+

Ruby 版本需求: >= 0

相關連結: