RubyGems Navigation menu

jdbc-derby 10.10.2.0

Install this gem `require 'jdbc/derby'` and invoke `Jdbc::Derby.load_driver` within JRuby to load the driver.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 10.12.1.1 - December 23, 2016 (2.8 MB)
  2. 10.11.1.1 - July 04, 2015 (2.8 MB)
  3. 10.10.2.0 - May 30, 2014 (2.5 MB)
  4. 10.10.1.1 - August 30, 2013 (2.5 MB)
  5. 10.9.1.0 - March 13, 2013 (2.4 MB)
显示所有版本 (共 13 个)

业主:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 444,625

这个版本 3,105

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: