RubyGems Navigation menu

jdbc-h2 2.0.204

Install this gem `require 'jdbc/h2'` and invoke `Jdbc::H2.load_driver` within JRuby to load the driver.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 2.0.204 - January 07, 2022 (2.3 MB)
  2. 1.4.197 - November 29, 2018 (1.8 MB)
  3. 1.4.193 - December 23, 2016 (1.7 MB)
  4. 1.4.187 - April 24, 2015 (1.6 MB)
  5. 1.4.181 - February 14, 2015 (1.6 MB)
显示所有版本 (共 14 个)

业主:

推送:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 100,199

这个版本 3,525

许可:

H2

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: