RubyGems Navigation menu

jdbc-hsqldb 2.3.0

Install this gem `require 'jdbc/hsqldb'` and invoke `Jdbc::HSQLDB.load_driver` within JRuby to load the driver.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 2.4.1 - November 29, 2018 (1.4 MB)
  2. 2.3.4 - December 23, 2016 (1.4 MB)
  3. 2.3.2 - March 05, 2014 (1.3 MB)
  4. 2.3.0 - August 29, 2013 (1.3 MB)
  5. 2.2.9.1 - January 23, 2013 (1.3 MB)
显示所有版本 (共 9 个)

业主:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini and JRuby contributors

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 33,603

这个版本 3,140

许可:

需要的 Ruby 版本:

链接: