RubyGems Navigation menu

jdbc-sqlite3 3.27.2.1

Install this gem `require 'jdbc/sqlite3'` and invoke `Jdbc::SQLite3.load_driver` within JRuby to load the driver.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 3.42.0.0 - June 10, 2023 (12.4 MB)
  2. 3.32.3.3 - December 09, 2022 (6.9 MB)
  3. 3.28.0 - July 22, 2019 (5.8 MB)
  4. 3.27.2.1 - July 18, 2019 (5.7 MB)
  5. 3.20.1 - November 09, 2017 (6.3 MB)
显示所有版本 (共 21 个)

业主:

推送:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 1,836,808

这个版本 2,441

许可:

Apache-2

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: