RubyGems Navigation menu

rds_slow_log 0.0.2

Prints the MySQL slow query log from an Amazon RDS database

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.0.2 - July 30, 2011 (4.5 KB)
  2. 0.0.1 - July 30, 2011 (4.5 KB)

业主:

作者:

  • John Hawthorn

SHA 256 校验和:

8ca2f17395478bd7d1d86ebfae2bddee996c02548f6ba97541c091d93aa32f6b

下载总量 7,221

这个版本 4,155

许可:

需要的 Ruby 版本:

链接: