RubyGems Navigation menu

ruby-cli-daemon 0.5.0

Preforking daemon that makes all ruby binaries faster

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.6.0 - June 16, 2019 (7.5 KB)
  2. 0.5.1 - June 08, 2019 (7.0 KB)
  3. 0.5.0 - June 08, 2019 (7.0 KB)
  4. 0.4.1 - June 06, 2019 (7.5 KB)
  5. 0.4.0 - June 03, 2019 (7.5 KB)
显示所有版本 (共 8 个)

业主:

作者:

  • Michael Grosser

SHA 256 校验和:

c203ba96ed26c5f9d333bfddc6115ac7fd6f75f65c56e150749c63cc9152810a

下载总量 14,890

这个版本 1,714

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

链接: