RubyGems Navigation menu

ruby-maven-libs 3.9.6.1

maven distribution as gem - no ruby executables !

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 3.9.6.1 - May 02, 2024 (9.0 MB)
  2. 3.9.6.1.pre1 - May 02, 2024 (9.0 MB)
  3. 3.9.6 - May 02, 2024 (16.3 MB)
  4. 3.8.9 - March 16, 2024 (8.0 MB)
  5. 3.3.9 - April 30, 2016 (8.2 MB)
显示所有版本 (共 8 个)

业主:

推送:

作者:

  • Christian Meier

SHA 256 校验和:

c72065c5a6b84f9990b53527b62e6b8a24f53d699ed635217584a7006048df87

下载总量 2,317,469

这个版本 9,489

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: