RubyGems Navigation menu

shared 1.1.2

a clean way to factor class/instance mixins in ruby

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.1.2 - February 22, 2014 (8.5 KB)
  2. 1.1.1 - February 15, 2014 (8.5 KB)
  3. 1.1.0 - August 05, 2009 (6.0 KB)
  4. 1.0.0 - February 05, 2009* (8.0 KB)
  5. 0.4.4 - November 09, 2008* (8.0 KB)
显示所有版本 (共 7 个)

业主:

作者:

  • Ara T. Howard

SHA 256 校验和:

4f5730574e85585134e82f1865e123456ae3573aa945238a689008d2833ab2d8

下载总量 30,614

这个版本 5,439

许可:

same as ruby's

需要的 Ruby 版本:

链接: