RubyGems Navigation menu

activejob 6.0.0.rc2

Declare job classes that can be run by a variety of queuing backends.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 7.2.0.beta2 - June 04, 2024 (35.0 KB)
  2. 7.2.0.beta1 - May 29, 2024 (35.0 KB)
  3. 7.1.3.4 - June 04, 2024 (36.5 KB)
  4. 7.1.3.3 - May 16, 2024 (36.5 KB)
  5. 7.1.3.2 - February 21, 2024 (36.5 KB)
  6. 6.0.0.rc2 - July 22, 2019 (29.5 KB)
显示所有版本 (共 223 个)

Runtime 依赖 (2):

activesupport = 6.0.0.rc2
globalid >= 0.3.6

业主:

推送:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 校验和:

73b5037b0c5ce85d0c590241a0f53ea4ac4825b69b82e38c003bb5e2f78f519e

下载总量 443,089,694

这个版本 123,214

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

新的版本需要开启多因素验证: true

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

链接: