RubyGems Navigation menu

mongo 2.19.2

A Ruby driver for MongoDB

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 2.20.0 - March 28, 2024 (1.4 MB)
  2. 2.19.3 - November 16, 2023 (1.4 MB)
  3. 2.19.2 - October 30, 2023 (1.4 MB)
  4. 2.19.1 - July 24, 2023 (1.4 MB)
  5. 2.19.0 - June 22, 2023 (1.4 MB)
显示所有版本 (共 204 个)

Runtime 依赖 (1):

bson >= 4.14.1, < 5.0.0

业主:

推送:

作者:

  • The MongoDB Ruby Team

SHA 256 校验和:

aefc109621c99ac8d15b230626fcedaac207181ae04a526bcb7302d4756690d7

签名有效期:

January 31, 2023 - January 31, 2024 (过期)

下载总量 74,407,720

这个版本 305,050

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5

链接: